Uddannelse: Almen Mindfulness Ambassadør (Del 1.)

Uddannelsen “Almen Mindfulness Ambassadør” giver dig et solid indblik i hvad den moderne mindfulness egentligt består af og en dybere forståelse for den teoretiske og praktiske mindfulness.

Selvom uddannelsen først og fremmest sigter på din egen personlige træning, vil du kunne fungere som “mindfulness ambassadør” i dit nærmiljø, hvor du vil kunne formidle nogle simple øvelser til f.eks. dine arbejdskollegaer, venner og familien mm.

Ambassadør uddannelsen henvender sig således til dig, som ønsker en dybere forståelse for mindfulness og dets utallige anvendelsesmuligheder, men som ikke ønsker, at deltage i en dyr instruktør uddannelse andre steder i landet. Omvendt vil ambassadør uddannelsen give dig et godt fundament til en senere instruktør uddannelse.

Mindfulness bliver mange gange (fejlagtigt) sat i en fast forbindelse med bestemte terapeutiske systemer. Begrebet mindfulness henviser dog udelukkende til en bestemt mental tilstand. Denne mental tilstand kan anvendes i forskellige sammenhæng, som f.eks. indenfor tegning, kunst, kampkunst / idræt, kommunikation / konflikthåndtering, personlig udvikling og selvfølgelig i forbindelse med forskellige sundhedsfremmene og direkte terapeutiske strategier.

Under uddannelsen formidles korte træningsteknikker, som kan praktiseres af enhver – og uanset hvor man befinder sig. Uddannelsen egner sig dermed også til dig, der måske har vanskeligheder med at meditere i længere tid.

Uddannelsen kræver ingen forkundskaber – tværtimod! På denne måde er du måske mere åbent, da uddannelsesforløbet og selve indholdet ikke følger nogle af de mere stereotype forestillinger omkring mindfulness og meditation.

Af deltagere forventes dog en åben, men også en videnskabelig – (selv)kritisk indstilling.

Undervisning (del 1.) består af mindst 6×2 timer fordelt over 4 (5) måneder og foregår i Sønderborg (hos Helsam) i små grupper (max 3 personer). Del 2 tilbydes i løbet af 2017

Start: 8.10, eller 5.11 kl.10.15-12.15 (eller 12.45-14.45)

Pris: kr. 2.400 (+ 300.- kr. ved deltagelse i en ekstra workshop i februar)

Indhold (vejledende)

Praksis

 • Formidling af forskellige minfulness træningsmetoder (fra få minutter til max 15-20 min). dvs. Mindfulness
 • I forbindelse med åndedræt
 • Ude i naturen
 • På kontoret
 • I (halv) mørke
 • I forbindelse med indtagelse af mad
 • I bevægelse gennem Qigong
 • I forbindelse med at tegne / male
 • Osv.

Teori

 • Mindfulness som en mental tilstand
 • Kendskab til forskellige andre mentale tilstande
 • Kognitiv mindfulness
 • Mindfulness under et foredrag / debat / kontroverser / konflikt.
 • Problemstillingerne om kulturformidling
 • Freuds personlighedsmodel
 • Jungs fire bevidsthedsfunktioner, projektioner / idealiseringer
 • Kendskab til forskellen mellem den moderne og den klassiske mindfulness, formidlet gennem buddhismen (Chan / Zen Buddhismen) (der inddrages også yoga filosofien gennem Bhagavad Gita).
 • Humanistisk kildekritik (hermeneutik / strukturalismen / social konstruktivismen mm)

Nogle af de teoretiske emner vil kun kort beskrives. Emnerne vil uddybes i del 2.

Selve uddannelsen tager især udgangspunkt i østlig primær kildemateriale og ikke kun i vestlige fortolkninger. Vi anvender dog “humanistiske videnskabelige briller” når vi forholder os til kildematerialet.

Bemærk!

Uddannelsen alene berettiger ikke at betegne sig og arbejde som instruktør.

Mine kompetencer (et udvalg)

Mellem 1987 og 2007 trænede jeg på forskellige tidspunkter Taijiquan, Qigong, Wing Chun Gong Fu og vestlig bueskydning. Siden 2008 konstant, dog næsten udelukkende Qigong. Qigong (og Taijiquan) indeholder også en form for kinesisk mindfulness i bevægelse (Wuwei). I 2008/09 deltog jeg i Shaolin Qigong hjælpetræneruddannelsen i Shaolintemplet Kaiserslautern / Otterberg.

Mellem 1988 og 1997 arbejde jeg hos Post Danmark bl.a. i manuel brevsortering. Et arbejde hvor mindfulness effektivt kunne trænes.

Mellem 1995-1999 tiltog jeg i uddannelsen i klassisk homøopati.

Mellem 2006-2010 læste jeg flere semester sinologi på Københavns Universitet med fokus på klassisk kinesisk. Jeg fulgte også et semester i buddhisme hos Tibet studierne. På grund af den elendige boligsituation for ældre studerende, kunne jeg ikke fuldføre studiet.

Gennem studiet fik jeg et godt indblik i humanistisk videnskabsteori og hvordan der findes forbavsende ligheder mellem buddhistisk filosofi og de videnskabelige metoder strukturalismen og socialkonstruktion.

Siden 2012 underviser jeg Qigong hos FOF Sønderborg

Desuden holder jeg kurser / foredrag i kinesisk medicinsk idéhistorie og i klassisk kinesisk kunstforståelse.

I 2015 deltog jeg i et 8 ugers kursusforløb “Mindfulness Instruktør”.

Mellem 1984 og 1990 arbejdede jeg med maleri og tegning. Her deltog jeg i basisåret på Sønderjyllands Kunstskole (1985/86). Siden 2011 er jeg igen begyndt at male, hvor jeg siden da holder udstillinger. I 2015/16 deltog jeg i en censurret udstilling på Kunstpunkt i Augustenborg

Ja og så er jeg fra det danske mindretal syd for grænsen. Det betyder at jeg blev socialiseret gennem to kulturer.

Sönke Büsen

soenkebu”at”m3.stud.ku.dk (“at” står for @)
www.6440.dk